HÉT MAGAZINE VOOR DE BUIS- EN PLAATBEWERKING

PlaatBewerkingsNieuws is een onafhankelijk technisch en business vakblad voor plaat- en buisverwerkende ondernemingen, die niet-verspanende technieken (scheiden, omvormen, verbinden en oppervlaktebehandelingen) in hun productieprocessen toepassen of kunnen toepassen.

Het biedt op journalistieke wijze zicht op ontwikkelingen in alle aspecten van de plaat- en buisbewerkingstechnieken, waarbij ook hedendaagse thema’s zoals digitalisering, automatisering en robotisering natuurlijk niet ontbreken.

PlaatBewerkingsNieuws besteedt daarbij aandacht aan nieuws van en voor producenten van plaat- en buismateriaal, service- handels- en distributiecentra, machine- en gereedschapleveranciers, toeleveranciers, OEM-ers, ingenieurs en technisch adviesbureaus, onderwijs- en onderzoeksinstellingen.

De lezerskring wordt gevormd door eigenaren, directeuren of leidinggevende functionarissen van bedrijven en organisaties die in de plaatketen actief zijn. Afhankelijk van evenementen en diverse vakbeurzen zal de minimale oplage per editie 5.000 gedrukte exemplaren bedragen, aangevuld met een digitale oplage.

PlaatBewerkingsNieuws verschijnt 4 keer op jaarbasis en heeft een gratis verspreiding! Nog geen abonnee, vraag dan HIER uw gratis abonnement aan.

 

Vragen of persoonlijk advies?

Bel Vincent | 06-51193408

Ik heb een vraag over PlaatBewerkings Nieuws